ก็จะมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะว่าในอนาคตจะมีการพัฒนากันต่อๆ ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น

ภายในอนาคตภัยธรรมฃาติก็อาจจะมาถึงตัวพวกเราโดยไม่รู้ตัว เราก็ควรจะป้องกันไว้แต่ต้นๆ

เช่น ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ใช้ชีวิตแบบเศรฐกิจพอเพียงให้มากที่สุด

โฆษณา